تهیه نقشه های زمین شناسی

رسم نقشه زمین شناسی یک فرایند بسیار علمی و تفسیری است که می تواند دامنه وسیعی از محصولات را برای انواع کاربرد ها شامل شود. در مباحث زمین شناسی و اکتشاف معدن انواع مختلفی از نقشه تولید می شوند که شامل نقشه خصوصیات منابع معدنی و هزینه های استخراج آنها و نقشه های مدیریت دپوهای معدنی است.
ارزش اطلاعات نقشه های زمین شناسی در تصمیم گیری ها نشان داده است که می تواند تاثیر بسزایی در اقتصادی بودن تحلیل ها به منظور کاهش عدم قطعیت و به نوعی کاهش هزینه های احتمالی داشته باشد.
شرکت اپکس نقشه های زمین شناسی، دگرسانی و کانی شناسی را با مقیاس های متفاوت و از طریق تصویر برداری توسط پهپاد های پیشرفته خود، تصاویر ماهواره ای و عملیات های فیلدی توسط کارکنان با تجربه خود و با استفاده از به روز ترین تجهیزات و نرم افزارها در اختیار متقاضیان محترم قرار می دهد.