آشنایی با ما

شرکت اکتشافات معدنی آفاق پویندگان اکسیر (APEX) یک شرکت نو آور با سابقه فعالیت 5 ساله است که خدمات اکتشافات معدنی را با استفاده از تکنولوؤی روز دنیا در کشور جمهوری اسلامی ایران انجام می دهد.
این شرکت در حوزه مشاوره، اکتشافات و بررسی منابع و ذخایر معدنی بر اساس استانداردهای جهانی مانند کشورهای کانادا، JORC استرالیا و UNFC سازمان ملل متحد فعالیت دارد.
به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب برای توسعه و پایه ریزی اقتصادی پویا در صنعت معدن؛ از آخرین دستاوردهای علمی دنیا استفاده کرده ایم و با استفاده از رویکردهای جدید علمی و عملی موفقیت های بزرگی در فعالیت های معدنی بدست آورده ایم.
شرکت اپکس به منظور تسهیل رشد و توسعه خود ارتباطات قوی و حرفه ای با مقامات و ارگان های مهم کشوری برقرار کرده است.

توانایی عملیاتی شرکت در حال حاضر به شرح زیر است:
دو دستگاه پهپاد با قابلیت حمل انواع سنسورهای تصویر برداری و ژئوفیزیکی.
دستگاه پرتابل آنالیز اشعه ایکس (Handheld VANTA XRF Analyzer) که نتایج قابل استنادی را ارائه می دهد.
سنسورهای مدرن و به روز ژئوفیزیکی متعلق به کمپانی های GEM و GDD.
ارائه خدمات سنجش از دور و GIS.
آنالیز ژئوشیمیایی و نمونه برداری های علمی.