معرفی شرکت

شرکت مهندسین مشاوراپکسAPEXیک شرکت سهامی خاص است که با هدف ارائه الگویی جدید در خدمات معدنی ایران عزیز تاسیس گردیده است. این شرکت با استفاده از آخرین دستاورد های علمی جهان، زمینه را برای رشد و رونق بخش معدن فراهم خواهد ساخت.کلیه فعالیت‌های این شرکت در زمینه منابع و ذخایر معدنی با استفاده از استانداردهای کانادا، JORC استرالیا و UNFC انجام می شود.